Een kleine greep uit ons assortiment

Copyright

Niets van deze internetsite mag verveelvoudigd worden, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevenbestand of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze dan ook, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bloemenshop Jolanda.

Op de inhoud van, en de foto's in deze website berust het auteursrecht. Gebruik van de inhoud en/of foto's is derhalve strafbaar, tenzij toegestaan met schriftelijke toestemming van bloemenshop Jolanda; bereikbaar via info@bloemenshopjolanda.nl.

De lay-out en het ontwerp van de site (alle grafische elementen en programmacode's) is het intelectueel eigendom van bloemenshop Jolanda en er mag niets van gekopieerd, gebruikt en/ of aan veranderd worden.


Wij doen onze best om de site zo actueel mogelijk te houden ...

Disclaimer

bloemenshop Jolanda zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar geeft dienaangaande geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Hieronder worden eveneens niet tijdig doorgevoerde prijswijzigingen en onjuiste of onvolledige dienstenspecificaties begrepen, bijvoorbeeld als gevolg van typefouten.

bloemenshop Jolanda aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang tot de site), of uit het afgaan op informatie die op deze site wordt verstrekt.

Bepaalde verwijzingen buiten het eigen domein (externe hyperlinks) in deze site brengen u naar sites van derden, waarbij bloemenshop Jolanda geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Sites van derden kunnen ook informatie bevatten over producten en/of diensten die niet bij bloemenshop Jolanda verkrijgbaar zijn.

Alle gegevens die u ons, ter verbetering van deze site, toestuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Suggesties, ideeŽn en materialen voor verbetering van deze site die u aan bloemenshop Jolanda toestuurt (al dan niet per e-mail of het elektronische vragenformulier) zijn in principe niet-confidentieel en mogen door bloemenshop Jolanda vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Het is bloemenshop Jolanda daarbij toegestaan om door u voorgestelde ideeŽn, concepten, kennis en technieken naar eigen inzicht te gebruiken, ook voor het ontwikkelen, produceren en verkopen van (nieuwe) diensten en producten. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard (zoals naam-, email- en adresgegevens). Hierbij hanteert bloemenshop Jolanda de richtlijnen zoals die in de Wet Persoonsregistratie zijn vastgelegd.

bloemenshop Jolanda behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.